Logo Basic Serviceproviding

Privacy

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Basic Serviceproviding gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, onder andere door de naleving en verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Basic Serviceproviding verwerkt slechts persoonsgegevens voor zover deze benodigd zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening of waarvoor we een wettelijke grondslag hebben. In onze uitgebreide privacyverklaring vind je per categorie van betrokkenen de soort persoonsgegevens die we verwerken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Basic Serviceproviding heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://www.basic- serviceproviding.nl én aan het slotje. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Je kunt ons schriftelijk verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het helpt als je je verzoek zo concreet mogelijk maakt. Je kunt je verzoek kenbaar maken aan Basic Serviceproviding, ter attentie van Privacy officer, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn (NH) of op privacy@romeofd.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden je daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Heb je vragen over deze verklaring of over de verwerking van je gegevens, neem dan contact met ons op.

Laatste wijziging: 18 april 2023

Volledige privacyverklaring

Wil je de volledige privacyverklaring lezen? Klik dan op de knop hieronder.